Semiotika dalam Filsafat Kesedihan

Terima kasih Ferdinand de Saussure dan hati yang terluka.

Advertisements